Zarząd Klubu

Zarząd Klubu UKS KOSAI JUDO:

Prezes– Michał Dąbrowski

Sekretarz– Anna Dąbrowska