Zarząd Klubu

Zarząd Klubu UKS KOSAI JUDO:

Prezes– Anna Dąbrowska

W-ce prezes- Michał Dąbrowski

Sekretarz– Marcin Trzonek