Zasady JUDO

Zasadą ogólną judo (według Jigoro Kano) jest czynić tak, aby jak najbardziej efektywnie współdziałały ze sobą umysł i ciało.

 

DWIE PODSTAWOWE ZASADY JUDO

 

Pierwsza zasada składa się z dwóch części:

  1. Ustąp, aby zwyciężyć – Zasada JU. Jeśli mocniejszy przeciwnik mnie popchnie, na pewno upadnę do tyłu, nawet jeśli zablokuję z całej sił Jeśli natomiast w momencie pchnięcia ustąpię i wykorzystam stratę równowagi przeciwnika do wykonania własnej techniki, mam szansę na zwycięstwo.
  2. Maksimum skuteczności przy minimum wysiłku – Zasada SEIRYOKU-ZENYO. Zasada ta opisuje dobór właściwego sposobu (techniki) do określonej sytuacji. Polega ona na optymalizacji naszych poczynań. Nie będę przecież po pchnięciu rzucał przeciwnika w tył, lecz w przód.

 

Druga zasada:

Przez czynienie dobra nawzajem do dobra ogólnego – Zasada JITA-KYOEI. Ta zasada mówi o szlachetnych założeniach etyki judo. Zabrania używać judo poza treningiem lub walką sportową z wyjątkiem obrony koniecznej. Mówi jeszcze o dbaniu o współćwiczących, szczególnie o partnera.

 

Siedem zasad filozoficznych dla zaawansowanych zawodników judo:

  1. Wiedza jest kontrolowaniem, a kontrolowanie – zwycięstwem.
  2. Kto się boi, jest skazany na porażkę.
  3. Tylko ten, który szuka z pokorą wiedzy, jest bliski doskonałości.
  4. Kiedy uświadamiasz sobie ze smutkiem, że nie znasz niczego, robisz twój pierwszy krok w nauce.
  5. Nigdy nie bądź dumny ze zwycięstwa nad przeciwnikiem. Ten, którego pokonałeś dzisiaj, może wygrać z tobą jutro;

     jedyne zwycięstwo, które przetrwa, to przezwyciężenie twojej własnej niewiedzy.

  1. Judoka nie może doskonalić się, by walczyć – on walczy, by się doskonalić.
  2. Zrozum, że ty, który już potrafisz, musisz być cierpliwy, by nauczać swoich umiejętności.